ROSKILDE FJORD

Strandskade

(Haematopus ostralegus).


Rugende strandskade.

Strandskaden er fjordens talrigeste ynglende vadefugl, og den forekommer på praktisk taget alle fjordens øer.


Strandskadeunge.

Rederne placeres oftest tæt på kysten, men de kan dog også findes længere inde.


Strandskader med det gamle skalleværk i baggrunden.

Hvert par har en kyststrækning som deres territorium, og antallet af strandskadepar på en ø er direkte afhængig af øens kystlængde. De største bestande findes derfor på de største øer. Dog har Eskilsø siden 1996 næsten ingen ynglende strandskader haft på grund af ræve.

Tilbagegangen i fjordens samlede bestand skyldes primært tilbagegangen på Eskilsø, som ellers huser fjordens største bestand. I efterårstællingerne er der kun ganske få strandskader, og i vintertællingerne er der ingen.
Se signaturforklaring her.

Bestandsudvikling for Strandskade


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".