ROSKILDE FJORD

Splitterne

(Sterna sandvicensis).


Splitterne med føde til ungerne.

Splitternen er en af de arter, som idag er forsvundet som ynglefugl fra Roskilde Fjord. De første år i undersøgelsen fandtes nogle få par i hættemågekolonien på den lille bitte holm nord for Øksneholm. Det var en lidt usædvanlig forekomst. Dels yngler splitternen oftest mere marint, og dels plejer kolonierne at være væsentligt større.
Se signaturer her.

Bestandsudvikling for Splitterne


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".