ROSKILDE FJORD

Havgræs

(Ruppia cirrhosa).


Langstilket havgræs blomstrer under vandoverfladen.

Langstilket havgræs vokser på ganske lavt vand. Den blomstrer sidst på sommeren med små hvide blomster under vandet. Havgræs er et vigtigt fødeemne for mange planteædende vandfugle.