ROSKILDE FJORD

Brandmand

(Cyanea capillata).

Brandmanden er langt fra så almindelig som dens nære slægtning vandmanden, men af og til kan der i kortere perioder optræde ret store mængder som f. eks. i det tidlige forår 2014 – muligvis som en følge af den voldsomme storm Bodil, som i efteråret 2013 pressede store mængder saltholdigt vand ind fra Kattegat.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".