ROSKILDE FJORD

Krabber

(Carcinus maenas).

Strandkrabben forekommer i store antal i fjordens nordlige, salte del, hvor den i de senere år er gået kraftigt frem, mens den kun undtagelsesvis optræder i den sydlige del. Den foretrækker de mere salte områder. Krabberne spiller en væsentlig rolle for fjordens økologi i den nordlige del. I larve- og ungestadiet udgør krabberne en vigtig føde for flere arter, og de voksne krabber æder til gengæld store mængder blåmuslinger.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".