ROSKILDE FJORD

Signaturforklaring til udbredelseskort


På udbredelseskortet er de holme, hvor arten har ynglet, forsynet med en signatur. Der er anvendt følgende signaturer:

En lille prik betyder, at arten kun har haft en meget lille bestand her.

En lille glad smily betyder, at arten her har haft en lille bestand i fremgang.

En lille halvglad smily betyder, at arten her har haft en lille stabil bestand.

En lille sur smily betyder, at arten her har haft en lille bestand i tilbagegang.

En halvstor glad smily betyder, at arten her har haft en mellemstor bestand i fremgang.

En halvstor halvglad smily betyder, at arten her har haft en mellemstor stabil bestand.

En halvstor sur smily betyder, at arten her har haft en mellemstor bestand tilbagegang.

En stor glad smily betyder, at arten her har haft en stor bestand i fremgang.

En stor halvglad smily betyder, at arten her har haft en stor stabil bestand.

En stor sur smily betyder, at arten her har haft en stor bestand tilbagegang.


Ordene lille, halvstor og stor skal forstås i forhold til fjordens samlede bestand. For yderligere uddybning af ovenstående klik her.

Kortene baserer sig på Google Maps, så man kan zoome, panorere og skifte mellem kort og sattelitfoto.