ROSKILDE FJORD

Østers

(Ostrea edulis).

Der findes ikke østers i Roskilde Fjord nu til dags, men i stenalderen for 7-8.000 år siden fandtes store østersbanker i fjordens indsnævringer. Disse banker danner i dag store lag af østersskaller, som kan have en tykkelse på over 10 meter. De findes i snævringen ved Frederikssund, ved Kølholm og på fjordens vestside fra Jyllinge Holme til Selsø Hage samt enkelte andre steder.

Østersskallerne blev tidligere brugt til produktion af hønsefoder, tagbelægninger og jordbrugskalk. Denne udnyttelse blev standset ved en fredning i 1995, men mange steder findes der stadig spor efter indvindingen i form af dybe huller i fjordbunden. I den lille havn på Eskilsø er skallelagene blotlagt, så man kan se, hvordan bunden næsten udelukkende består af østersskaller. Fra køkkenmøddingerne ved vi, at østers udgjorde en væsentlig del af jægerstenalderfolkets føde.

I Eskilsø’s havn er stranden dækket med 8.000 år gamle østersskaller.

Det største af skalleværkerne lå ud for Kølholm. De store bunker er opgravede østersskaller.Se signaturforklaring her.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".