ROSKILDE FJORD

Signaturforklaring til udbredelseskortet


På udbredelseskortet er de holme, hvor arten forekom, forsynet med en signatur. Der er anvendt følgende signaturer:

En lille prik betyder at arten har en lille bestand her.

En halvstor prik betyder at arten har en subdominant bestand her.

En stor prik betyder at arten har en dominant bestand her.

Der er kun beskrevet planter, som er registreret som dominante på mindst en af øerne. Oplysninger om de øvrige arters udbredelse kan findes her.