ROSKILDE FJORD

Rovterne

(Hydroprogne caspia).

I 2010 ynglede et par rovterner på Øksneholm. Rovternen er en yderst sjælden ynglefugl i Danmark. Fra 1945 til 2007 har den ikke ynglet i Danmark, men i perioden 2008 til 2012 ynglede henholdsvis 1, 1, 2, 5 og 8 par på Saltholm.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Rovterne


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".