ROSKILDE FJORD

Strand-mælde

(Atriplex littoralis).

Strand-mælde, som er nitratelskende og salttolerant, findes på samtlige holme og øer – mange steder i dominante eller subdominante bestande.


Strand mælde, kokleare, lugtløs kamille og strand asters på Ringøen.

Den store lavning på Elleore, som ofte fyldes med fjordvand i vinterens løb, og som om foråret har en stor koloni af sølvmåger og svaner, har en tæt bestand af strand-mælde.


Tæt strand-mælde vegetation i lavningen på Elleore.

Det samme gælder store dele af strandvolden rundt om Ringøen. Foruden strand-mælde forekommer den nært beslægtede spyd-mælde på en del af holmene, men ikke nær så hyppigt, og på enkelte holme forekommer desuden svine-mælde. Om efteråret og vinteren tiltrækker mældernes frø mange spurvefugle som for eksempel rørspurv. svine-mælde er fra strandene spredt til marker, hvor den nyder godt af nitratgødningen og i dag er en af vore vigtigste ukrudtsplanter.
Se signaturforklaring her
Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".