ROSKILDE FJORD

Strand-malurt

(Artemicia maritima).

Strand-malurt er karakterplante for næsten samtlige øer og holme i fjorden, og mange steder findes dominante og subdominante bestande. Den gror i den øverste del af den zonering, som er så karakteristisk for bevoksningen på de flade holme, gerne i og omkring tanglinierne. Malurtens overstandere anvendes året efter ofte af hættemågerne som redemateriale.


Strand-malurt (de blågrønne) på Ringøen.

Den er en fremragende snapseurt. Det kræver kun en flaske Brøndum eller Vodka, en frisk dusk Strandmalurt og så 2-3 timers tålmodighed – endelig ikke længere. Så har man en dejlig bitter dram. NB: Have-malurt (Artemisia absinthium) er giftig.
Se signaturforklaring her
Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".